Zelfanalyse

~geschreven door Yoginâm Frédéric Antonious – vertaald uit het Engels~

 

Mensen gaan er doorgaans vanuit dat zelfanalyse een soort psycho-analyse is die men op zichzelf toepast. Dit is een erg beperkte visie en het toont onwetendheid over de ware staat van wat het betekent om transcendentaal te zijn.

Sjeik Ahmadinejad al-‘Alawî, een Soefi-mysticus uit de 20e eeuw, zei dat er een rangorde is onder Gnostici – het woord dat hij gebruikte om aan te geven wat ik normaal gesproken ‘mystici’ noem – zij die verstand hebben van hun Heer en zij die verstand hebben van zichzelf. Zij die verstand hebben van zichzelf, hebben een sterkere Gnosis dan zij die verstand hebben van hun Heer.

Dit mag vreemd lijken vanuit een westers standpunt dat gewend is het goddelijke of ultieme te zien als iets losstaand en superieur aan zichzelf. Vanuit een transcendentaal standpunt echter is deze uitspraak voor de hand liggend. Je kunt allerlei ideeën hebben over het Ultieme, over Abbah, maar welk idee je ook hebt, het is altijd een constructie die bepaald wordt door de manier waarop jouw gewoonteprogramma’s van waarneming, werken.

Aan de andere kant benadert kennis van jezelf, wat inhoudt dat je kennis hebt van je transcendentale natuur waarvan het goddelijke een integraal onderdeel is, je Natuurlijke Staat beter. Er is niets dan Abbah en alles is Abbah, daarom kun je Abbah niet scheiden van alles. Je kunt Abbah niet op een voetstuk plaatsen ten einde het nauwkeurig te observeren of het behoorlijk te bestuderen.

Zelfanalyse in de ware zin zou altijd moeten beginnen met de verticale dimensie. Niets kan men zeker weten over de verticale dimensies maar ze zijn altijd en per definitie een voortborduren op het belangrijkste principe dat er niets is dan Abbah en dat alles op de één of andere manier Abbah reflecteert.

Vanuit dit algemene principe stap je naar de horizontale dimensies: die dimensies die ervaring bevatten. Met de achtergrond van de verticale dimensies verwerven de horizontale dimensies een heel andere betekenis.

Je kunt bijvoorbeeld lijden aan een natuurlijk gevoel van onzekerheid. Het zal duidelijk zijn dat dit geworteld is in programma’s die werden gevormd in je vroege kindertijd. Je kunt deze programma’s begrijpen maar het is erg moeilijk om deze programma’s te overstijgen zonder het besef dat ze tegengesteld zijn aan de Natuurlijke Staat van ons transcendentale zijn.

In het transcendentale besef worden alle schijnbaar tegengestelde stromingen altijd overstegen in de omvattende eenheid van Alles is Abbah. Dit gebeurt op dezelfde manier als Yin en Yang worden verenigd in Tai Chi, de cirkel zelf. Het kan ook uitgedrukt worden als de alles omvattende Liefde van het Goddelijke.

Wat belangrijk is, is dat in zelfanalyse een connectie wordt bevestigd tussen ons horizontale zijn dat plaatsvindt in de dimensies van ervaren en ons verticale zijn dat plaatsvindt in de dimensies van besef. Alleen de gnosis van onszelf in deze betekenis is de sterke gnosis die Sheik Al-Alawî noemde in zijn vergelijking.

Het is duidelijk dat zelfanalyse als een instrument voor het mystieke pad een andere betekenis heeft dan de gewone betekenis. Het houdt een onderzoek in over hoe het “Alles is Abbah” onthuld en ontsloten wordt in de dagelijkse ervaring van het gewone leven.

Met andere woorden, het spitst zich toe op de mate waarin de horizontale ervaring doordrongen is van het verticale besef. Op deze manier alleen is zelfanalyse een instrument voor de Yoga van Nâm.

Ardennen, Amonines, retreat, meditation, stilte, healing, mystiek

De Methodiek van de Nâm Retraite

~geschreven door Yoginâm Frédéric Antonious – vertaald uit het Engels~

Het naleven van regelmatige periodes van stilte kan erg heilzaam zijn. De moderne levensstijl met zijn stroom van prikkels laat vaak weinig ruimte om te ontspannen. En toch is een dergelijke ontspanning erg belangrijk voor het systeem. Zonder dat, blijft het ordenen en verteren van zowel de bewuste als onbewuste prikkels onvolledig achter. Dit kan leiden tot stress, angst, burn-out, verlies van gevoel, depressie en tal van andere problemen.

Nam Retraites zijn een oplossing. Echter, een plotselinge stilte van een aantal dagen kan ook erg stressvol zijn, vooral als jij niet gewend bent om ‘niets te doen’. Meditatie is gewoon een ander woord voor niets doen. Omdat niets doen moeilijk kan zijn, hebben mensen de neiging om deze ruimte te vullen met allerlei ‘oefeningen’, waarin de heilzame aspecten van de meditatie verloren kunnen gaan.

Het is normaal dat, als jij gaat zitten en jouw ogen dicht doet voor meditatie, het denken het overneemt. Het kan op hol slaan met allerlei ideeën en projecten. Zodoende is er geen meditatie, is er geen ontspanning en in plaats van rustig te worden, zal jij moe en gestrest kunnen worden. Jouw leefomgeving maakt een verschil of jij makkelijk een staat van meditatie kunt bereiken of niet. Alleen al omdat de meeste mensen tegenwoordig in een omgeving leven die zwaar beladen is met prikkels, biedt een periode van stilte een verlichting. Om deze reden is de Nam Retraite ontwikkeld. Zo een retraite duurt vijf tot tien dagen.

Het Kader van de Nâm Retraite

Zekerheid:

Een wereldbeeld dat geworteld is in zekerheid is de kiem van Wel-Zijn. Werkelijke zekerheid, wat niet verward moet worden met de surrogaat zekerheden van rationeel denken en emotie, verrijken niet alleen jouw individuele leven, maar door middel van zijn resonantie, beïnvloedt het het menselijke leven als geheel. Op deze manier kan individuele zekerheid bijdragen aan een betere wereld.

De zekerheid die rationaliteit en emotie overstijgt wordt Nâm genoemd. Alle spirituele tradities in de wereld vinden hun oorsprong in de zoektocht naar Nâm. Zij mogen misschien in methode, beeldspraak en taal verschillen, maar hun doelstelling is dezelfde: De transcendentie van de mens vanuit de beperkte staat richting de Nâm van jouw Ware Natuur. Dit vereist een kennis van zichzelf die overwegingen van rationele en emotionele analyse overstijgt.

De Drievoudige A:

In de Yoga van Nâm zijn de Drie A’s een instrument om een wereldbeeld en een gedragswijze te bewerkstelligen, die kan bijdragen aan een betere wereld.

1. Abbah: de onkenbare Essentie van het Al
2. Asha: het aangezicht van Abbah, het natuurlijke verloop van het leven
3. Attunement (Afstemming): de afstemming op de resonantie van Abbah in Asha.

Deze drie beginselen zijn onderling verbonden. Asha is de zichtbaarheid van Abbah. Hoewel Abbah uiteindelijk onkenbaar is, wordt het voor ons herkenbaar in Asha. Attunement is de manier om met Asha om te gaan op zo een wijze dat gedrag en houdingen zich schikken aan de ultieme Abbah. Abbah, Asha en Attunement zijn gelijktijdig. Jij kan niet over Abbah spreken zonder Attunement. Derhalve moeten wij onze houdingen en gedrag afmeten, wat Attunement betekent, aan Asha en Abbah.

De Yoga van Nâm wordt toegelicht in het Nâm Manifest:
De Yoga van Nâm is het hoogtepunt van de aloude traditie waarin de realisatie van Abbah, Asha en Attunement, leidt tot een manier van leven die Wel-Zijn genereert voor het individu en voor de leefomgeving als geheel.
In de Zekerheid dat Abbah Eén is en Asha de onderlinge verbondenheid laat zien, waarin individuele activiteiten, gedachten, gevoelens, overtuigingen, verlangens en meningen, door middel van hun resonantie invloed hebben op het geheel van de onderling verbonden Eenheid, hebben wij ervoor gekozen om volgens dit manifest te leven, met het oog op verbetering van het leven op deze planeet, waarvan wij als mensen volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit zijn.

De Instrumenten van Nâm Retraite:

In de sfeer die voortgebracht wordt door middel van de instrumenten, worden de gevestigde gewoonte programma’s opgeschud zodat er een nieuw evenwicht tot stand gebracht kan worden. Dit maakt een Nâm Retraite bijzonder en heel anders dan andere retraites.

Dynamische Meditatie
Meditatie is niet alleen een kwestie van op de grond gaan zitten met gekruiste benen. Meditatie is een gemoedstoestand die in een zittende houding kan worden gehandhaafd, maar ook tijdens het lopen of liggen. Tijdens een Nâm Retraite zijn er dagelijks vijf periodes waarin er gezamenlijk in meditatie gezeten wordt. De periodes zijn relatief kort en duren tussen de 30 en 45 minuten. Zulke relatief korte periodes van zittende meditatie hebben de voorkeur, omdat voor velen lange periodes van zittende meditatie stressvol kan zijn. De Dynamische Meditatie houdt in dat jij de staat van meditatie gedurende de rest van de dag meedraagt, terwijl jij loopt, zit of ligt. Op deze manier kan de gehele periode van de retraite een continue meditatie worden, met verschillende intensiteiten.

Breath
De Breath is een tweevoudige klank. De tweevoudige klank wordt gesynchroniseerd met het in- en uitademen. De Breath is een eeuwenoud psychologisch instrument dat gebruikt wordt in verschillende spirituele tradities. Het doel ervan is om een zich op één punt gerichte aandacht te bereiken. Het is normaal voor het denken om af te dwalen zodra het aan zichzelf wordt overgelaten. Jij kunt niet ‘stoppen met denken’. Het enige wat jij kan doen is de continue monoloog van gedachten vervangen door iets anders.
Er zijn diverse mantras die hetzelfde effect hebben door de gedachten te dwingen zich te concentreren op de inhoud van de zin die wordt herhaald. De Breath is anders. Zich concentreren op de betekenis van een mantra is nog steeds een gedachte activiteit. In de Breath heeft de klank geen betekenis in de rationele zin; zijn waarde is trans-rationeel en het nodigt een staat van een zich op één punt gerichte aandacht uit, die bevorderlijk is voor een spiritueel ontvouwen en openheid die in overeenstemming is met de transcendentale aard van het leven.

De Breath is een belangrijk instrument in een Nâm Retraite. Om de Breath zijn psychologisch effect te laten hebben, behoort het op een bepaalde manier ontvangen te worden en dient het zodanig beschermd te worden dat het niet gedeeld wordt met anderen. Dat zou de benodigde intimiteit verstoren die essentieel is voor het heilzame effect ervan.
Eenmaal de Breath ontvangen te hebben, is zijn bruikbaarheid natuurlijk niet beperkt tot de duur van de retraite. Het verwordt voor velen een waardevolle levenslange vriend en een steun in tijden van bezorgdheid en stress.

Zij die nog niet de mogelijkheid gehad hebben om de Breath van Yoginâm Frédéric Antonious te ontvangen, zullen aanwijzingen krijgen die als vervanging gebruikt kunnen worden.

Asha Meditatie
Asha meditatie is behulpzaam om snel de verschuiving te maken tussen de staat van aandacht die benodigd is voor het dagelijkse leven en de staat van meditatie. Asha meditatie is vooral bruikbaar als de tijd die jij hebt voor meditatie beperkt is.
Het effect dat ritme heeft op de hersenen is welbekend en breeduit beschreven. In Asha meditatie wordt dit effect van ritme gebruikt om de gedachten in een andere resonantie te brengen. In de praktijk betekent het dat de tijd gereserveerd voor meditatie verdeeld is in twee delen. Gedurende het eerste deel wordt een regelmatig ritme gehandhaafd, gewoonlijk met een ratel, als voorbereiding voor de staat van stilte in eigenlijke meditatie. Asha meditatie is zeer effectief gebleken en bijzonder nuttig voor mensen die een druk leven leiden.

The Jewel
The Jewel is een instrument dat rechtstreeks gekoppeld is aan het besef van de transcendentale aard van leven. Dynamische meditatie, Breath en Asha meditatie zijn voornamelijk psychologische instrumenten, The Jewel introduceert een spiritueel aspect in de Nâm Retraite, die ook een psychologie is, maar van een ander niveau.

Al het leven is transcendentaal in de zin dat wij hoofdzakelijk spirituele wezens zijn met een materiële expressie in het menselijk lichaam en de menselijke wereld van perceptie. Het negeren van onze transcendentale aard is hetzelfde als het negeren van de essentie van ons leven. Dergelijke onwetendheid heeft een gevolg en de toestand van de moderne wereld met haar stress en angst is een symptoom van deze onwetendheid. Het besef van jouw transcendentale aard is een noodzakelijkheid voor het bereiken van harmonie, innerlijke rust en wel-zijn. Zolang jij dit negeert, ben jij vatbaar voor verwarring door nadelige koersen te volgen. Dit is niet de plek om in volledigheid de transcendentale aard van het leven te beschrijven, het volstaat echter om aan te geven dat wij voornamelijk delen in een onkenbare alles omvattende eenheid die voorbij gaat aan elke rationele overweging. Wij kunnen het niet weten omdat wij er deel van uitmaken en ons weten zelf is een van de oneindige uitdrukkingen ervan.

Datgene wat onkenbaar is, is desondanks heel reëel en intiem. Wij zijn er deel van en kunnen er daarom geen relatie mee hebben. Wij kunnen er niet mee communiceren; alles wat wij kunnen doen is onszelf openen voor de realisatie ervan. Met het oog om ons te openen voor onze wezenlijke essentie en als behendig middel, wordt deze onkenbare over-al-heid aangegeven door het geluid ‘Abbah’. Dit geluid is niet gedefinieerd. Er zijn talen waar het geluid ‘Abbah’ refereert aan een betekenis, maar dit is incidenteel en niet relevant voor de wijze waarop het hier gebruikt wordt.
Er zijn twee psychologische toestanden die bijdragen aan de geleidelijke realisatie van Abbah. De eerste is de staat die wordt aangeduid als Sovereignity (Soevereiniteit). Dit is de staat die de tot gids dienende houding van Awe and Wonder (Ontzag en Verwondering) uitdrukt. De volgende staat wordt aangeduid als Guidance (Begeleiding). Dit wordt uitgedrukt als loslaten, spirituele armoede en de openheid van het niet-weten. Na deze staten en daarbuiten, als in concentrische cirkels, is er Abbah, die geen omlijning meer kent.

The Jewel drukt de wezenlijke aard van de spirituele ontvouwing uit. Hoewel velen de neiging hebben om van binnen te zoeken naar hun spirituele aard, geeft de transcendentale aard van het leven aan dat in plaats van naar binnen, de beweging van aandacht naar buiten moet worden gericht.
Uiteindelijk zou dit kunnen leiden tot het besef van het permanente karakter van de oneindige alomvattendheid van onze aard, waarbij de dagelijkse ‘ik’-zorgen veel van hun relevantie verliezen. Het herhalen van The Jewel brengt een gedachte programma teweeg waarmee jij deze richting geleidelijk kunt vinden. Rationeel kan dit moeilijk te bevatten zijn. The Jewel is een instrument dat kan leiden tot de ontdekking dat jij andere manieren van weten bezit, manieren die reëler zijn, verhelderend en zeker, omdat zij geworteld zijn in datgene wat de onveranderlijkheid van ons wezen is.

Recitatie
De recitatie van bepaalde teksten is een aloude en bewezen methode voor het ontvouwen van een richting. Het spirituele streven is een psychologisch proces dat niet rationeel is en wat het ontsluiten van jouw supra-rationele vermogens van realisatie omvat.

Het begrijpen van een theorie kan in het begin behulpzaam zijn voor realisatie, maar uiteindelijk is het alleen in het leven dat een realisatie daadwerkelijk wordt verwezenlijkt. De inspanning van begrijpen stopt een stroom teneinde er over na te denken. Tijdens het reciteren daarentegen, is er geen ruimte om na te denken over wat jij aan het lezen bent, jij moet meegaan met de stroom. Dit is zeer gunstig gebleken voor een supra-rationele realisatie, waarbij andere instrumenten dan het rationele denken betrokken zijn.
Tijdens een Nâm Stilte Retraite wordt het boek ‘Oh Abbah: songs for Lovers’ gebruikt voor recitatie. Het boek zelf is als een recitatie geschreven, wat betekent dat het tevoorschijn is gekomen als een onafgebroken stroom bij een weekend van retraite. De verschillende chants (liederen) zijn als vensters die gericht zijn op dezelfde onkenbare Abbah, die even zo uitgestrekt als even zo dichtbij is.

Recitatie leidt jou door een groot aantal verschillende staten die alle hun oplossing vinden in de voortdurende herhaling van ‘Oh Abbah’. Dit heeft een diepgaand en blijvend effect. Recitatie opent paden in de hersenen die zeer belangrijk kunnen worden, ook in dagelijkse situaties.

Attunements
De Attunements zijn een instrument die elke van de dagelijkse perioden van meditatie in een
bepaald kader plaatsen. Dit instrument is altijd gebruikt door monastieke gemeenschappen van verschillende spirituele tradities. De Attunements van de Nâm Retraite combineren het effect van de Asha Meditatie met die van de Recitatie. De Attunements geven een vorm aan elk gedeelte van de dagen van de Nâm Retraite.

Stilte
Het meest voor de hand liggende instrument van de Nâm Retraite is de stilte. Om effectief te zijn zou de stilte totaal moeten zijn. Dit betekent dat jij je niet alleen onthoudt van spreken, maar van elke vorm van communicatie, zelfs met de ogen, met de andere deelnemers. Naast het boek ‘Oh Abbah’ wordt het sterk aangeraden om geen telefoons, tablets, computers te gebruiken of boeken te lezen gedurende de periode van de Nâm Retraite omdat de afleiding die zij bezorgen het heilzame psychologische effect van de Nâm Retraite zullen verstoren.

HarpMood
Tijdens een Nâm Retreat, waarbij Abbahjí aanwezig is gedurende de ochtend meditatie en de avond meditatie, is er een zogenoemde HarpMood. Een HarpMood is als een Satsang door Geluid. Een HarpMood is een vorm van communicatie voorbij woorden waarin Abbahjí met de deelnemers communiceert op een supra-rationeel niveau. Dit heeft het effect dat veel van de blokkades die jij kan ervaren tijdens de retraite opgelost worden. Het effect van de HarpMood wordt in hoge mate bepaald door de specifieke behoefte die jij op dat moment hebt. HarpMoods zijn een uniek en zeer waardevol element. Tijdens Nâm Retraites waarbij Abbahjí niet aanwezig is zal het voordeel van de HarpMood verkregen worden door een opname.

Nâm Manifest

  1. Ik zal er onophoudelijk naar streven compassie op te nemen voor alles en iedereen in mijn wereld van perceptie.
  2. Ik zal me onthouden van het opzettelijk toebrengen van lijden, pijn en schade aan iemand of iets in mijn wereld van perceptie.
  3. Ik zal praktische wijsheid toepassen, die resulteert uit de realisatie van de transcendentale aard van het leven, op alledaagse situaties.
  4. Ik zal een houding van liefdevolle vriendelijkheid en respect voor alle mensen, dieren en voor de omgeving als geheel aanmoedigen.
  5. Ik zal schoonheid en vreugde cultiveren als de fundamentele houding in alledaagse situaties.
  6. Ik zal alle religies en culturen gelijkelijk respecteren, wederzijds begrip aansporend in een multiculturele mondiale samenleving, gebaseerd op samenwerking en onderlinge afhankelijkheid van belangen.
  7. Ik zal er onophoudelijk naar streven om een ecologisch duurzame manier van leven en van productie van energie en goederen te bereiken uit respect voor de planeet in wiens essentie ik deel.

16-10-2016

Vegan cooking in Belgium

Kiezen voor veganisme

~geschreven door Irma ten Brink – vertaald uit het Engels~

In de Asharum wordt nu al meer dan twee jaar veganistisch gekookt.
Tijd om terug te kijken!

Wij werden vrij plotseling vegan en het was een inspirerende impuls.
We doken erin, op zoek naar recepten en hoe wij onze maaltijden konden transformeren tot veganistische maaltijden, vooral met ons ontbijt en avondeten leunden wij zwaar op kaas en yoghurt.

Het vervangen van deze producten door surrogaat-kaas en namaak-yoghurt was geen optie, wij wilden smakelijke en gezonde maaltijden blijven aanbieden, dus hadden wij andere menu’s nodig.

Gezien wat wij terughoren van onze gasten, denken we dat het ons gelukt is. Een paar recensies van onze B&B gasten:

“Het eten was super lekker en gezond”.
“Het veganistische eten is eenvoudig en heerlijk en alles is met zorg en liefde bereid”.
“En er werd heerlijk veganistisch gekookt!”

Vorige week zei iemand: “Ik wist niet dat veganistisch eten zo lekker kon zijn”, en dat horen wij vaak!

Gezond koken:

Gezond blijven op een veganistisch dieet is ook een uitdaging. Veel gasten worden geïnspireerd om vegan te worden nadat ze ons hebben bezocht. Prachtig om te zien hoe ons koken een inspiratie voor anderen is. En ja, wij merken zeker dat het een gezondere manier van leven is!

We vertellen echter ook altijd dat men niet alleen moeten stoppen met het eten van dierlijke producten, maar eerst wat onderzoek moet doen om later vitaminetekorten te voorkomen.
Ook heeft iedereen een ander lichaam dat andere zorg nodig heeft, dus zoek uit wat het beste werkt!

Er ontstaat bijvoorbeeld gemakkelijk een tekort aan Vitamine B12 en D3 als men ophoudt dierlijke producten te gebruiken. Op internet is veel te vinden, niet alles is te vertrouwen! Sommigen zeggen dat vitamine B12 te vinden is in groene groenten en zeewier, anderen zeggen dat dit analogieën zijn die juist voorkómen dat het lichaam de echte B12 opneemt, de vorm die het lichaam nodig heeft. Sommigen nemen supplementen om dit op te lossen. Sommigen doen bloedonderzoek om tekorten op te sporen. In de zaak van B12 schijnt dat echter riskant te zijn omdat B12 in het bloed nodig is voor de juiste zuur-base verhouding. Het lichaam zal het bij een tekort eerst van de andere organen nemen. Wanneer uit de bloedtest een tekort blijkt, dan is dat tekort er al lang en wordt het veel te laat ontdekt. Blijkt er geen tekort dan kan dat er wel al zijn. Natuurgeneeskundigen hebben andere, meer verfijnde manieren om uw vitamine- en mineralen gehalte te testen. Ontdek wat het beste voor u is.

Een zeer informatief boek dat wij veel gebruiken en dat gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek, is ‘Becoming Vegan’ van Brenda Davis, RD en Vesanto Melina, MS, RD ‘.

Er zijn plannen om dit jaar met een workshop te komen over gezond veganistisch koken. Daarover later meer!

Resonantie ethiek

De eerste reden voor ons om vegan te worden, is de resonantie. Alles wat wij doen, voelen, geloven, denken heeft een resonantie en met deze resonantie creëren wij onze wereld. Dit is een heel subtiele en indirecte wetenschap, maar ook heel duidelijk en eenvoudig. En de gouden regel hierbij is: “kwets een ander niet en breng ook anderzijds geen schade toe aan iets of iemand”.

Het respecteren van deze regel staat recht tegenover wat de de bio-industrie doet, waar dieren op brute wijze worden gekwetst en zij hun leven slechts leven voor één doel; gedood en opgegeten worden. Zo worden kalveren direct na de geboorte gescheiden van hun moeder omdat de melk naar ons moet gaan, een hartverscheurend feit vindt u niet?

Yoginâm Abbahjí heeft veel geschreven over dit onderwerp, omdat ethiek de basis is van spiritualiteit, ofwel zonder ethiek is er geen spiritualiteit. Voor degenen die graag meer willen lezen, raden wij zijn boek Kunst & Ethiek aan.

Yoginâm Abbahjí over Afstemming

Komende periode tijdens het bezoek van Yoginâm Abbahjí in Asharum Amonines zal Abbahjí het met ons hebben over ‘Living in Attunement als het principe, het doel en de praktijk van Nâm Yoga’.

Voor hen die in Afstemming leven is resonantie ethiek natuurlijk. Ethiek op deze manier is niet iets wat men moet doen omdat het een wet is, het is iets dat men wíl doen, het is een natuurlijke beweging.

Er zijn nog open plaatsen om Yoginâm Abbahjí in de Asharum te bezoeken tijdens deze periode. Reserveringen kunnen worden gemaakt door een e-mail te sturen via het contactformulier.

Yoginâm Abbahjí wordt verwacht van 27 april tot 14 mei m.u.v. 9-12 mei.

silence retreat, meditation, stilte weekenden, retraite weken

Het nut van Nâm Meditatie en de Nâm Stilte Retraite

~geschreven door Yoginâm Frédéric Antonious – vertaald uit het Engels~

Psychologisch en Spiritueel nut

Veel mensen hebben psychologisch veel baat bij regelmatige meditatie en bij het doen van stilte retraites. Psychologisch voordeel is echter niet het hoogste doel van deze hulpmiddelen. Zij worden al duizenden jaren door mensen gebruikt om te onderzoeken wat het betekent om mens te zijn en om leiding te vinden, op een hele praktische manier, bij het ontdekken van het doel van het leven.

Je zou iedere dag uren kunnen mediteren zonder er spiritueel baat bij te hebben. Je zou oprecht kunnen genieten van een stilte retraite maar, bij terugkeer in de ‘gewone’ wereld, weer te maken kunnen hebben met dezelfde stress, ongemak en zorgen. En dit terwijl de voordelen van meditatie en stilte retraite ook net zo goed diep en blijvend kunnen zijn.

Om het meest baat te hebben bij meditatie en stilte retraite, zowel psychologisch als spiritueel, moeten deze zoveel mogelijk samenvallen met de Levenstaak, waarin ieder lid van de mensheid gelijkelijk deelt.

Het probleem met veel van de spirituele activiteit dezer dagen is dat hij erop gericht is om welzijn te bereiken voor het individu en daarom niet spiritueel is in de juiste zin van het woord. Alle spirituele inspanning is van oudsher altijd gekenmerkt geweest door het overstijgen van het gewone zelf.

Het doel dat nagestreefd wordt door de consumptie maatschappij is om de grootste voldoening te bereiken. Blijvende voldoening bestaat natuurlijk niet en moet dus op peil gehouden worden door meer kopen, meer workshops, meer methodes en meer cursussen.

De Vreugde van de Terugkeer

Spirituele inspanning heeft niet als ideaal het bereiken van voldoening. Het ideaal is de realisatie en algemene toepassing van de Druppel-Oceaan-Water driehoek. Dit is natuurlijk een metafoor maar het is er één die heel illustratief is. Hoewel jij jezelf misschien ziet als een onafhankelijke druppel en daarmee in overeenstemming handelt, denkt, voelt en wenst, ben je in werkelijkheid een wezenlijk deel van een oceaan. Je stroomt in de oceaan en vormt, samen met alle wezens en omgeving, de stroming en de golven ervan. Maar voorbij aan wat de druppels samen delen, zijn zowel oceaan als druppels ook niets anders dan water. In de realisatie van water zijn er geen druppels en is er geen oceaan. Dit is de Vreugde van de Terugkeer.

 

De Taak van het Leven

Dit is niet alleen maar een mooi idee. De Taak van het Menselijk Leven is, om door middel van het leven wat wij leiden, de realisatie van Water te bereiken. Een druppel zou de druppel kunnen beschrijven, hij zou zich ook kunnen voorstellen wat de oceaan zou kunnen zijn, maar water is daar voorbij. Dit is Nâm: de affirmatie van Zekerheid.

Om tot deze realisatie van ‘water’ te komen heb je geen godsdienst of geloof nodig. Hij komt tevoorschijn in het leven zelf dat jij leeft, vooropgesteld dat je de juiste afstemming, waaronder houding en gedrag, in acht neemt. Nâm is niet iets dat los staat van het leven, zoals een filosofie. Het is het leven zelf en het is vooral de voortdurende herinnering dat dit leven zelf de oneindigheid uitdrukt.

Nâm

Nâm is natuurlijk, het is wat jij bent. Meditatie en Stilte Retraite zijn gelegenheden waarbij jij de deur openzet voor de heldere zuiverheid van leiding.
Door het gebruik van hele eenvoudige middelen voor innerlijke orientatie en afstemming tijdens de Nâm stilte retraite en meditatie wordt je uit de buurt gehouden bij de valkuil van ego voldoening zo dat jij ten volle spiritueel baat kunt hebben van jouw inspanning.

Vergeet nooit dat jij deel hebt aan de Zekerheid van Nâm, terwijl het stadium tussen geboorte en dood een levensfase is met een speciaal doel. Alleen het vervullen van dit doel brengt de onvoorwaardelijke staat voort van Wel-Zijn die van toepassing is in leven, in sterven en in het leven daarna.

Een daad van dienstbaarheid

Jij deelt in alles, jouw spirituele inspanning is een daad van dienstbaarheid aan een geheel dat zo alomvattend is dat het voor ons onkenbaar is. Wat wij weten is dat alles wat leeft er gelijkelijk in deelt.

Doe altijd zowel je meditatie als het houden van een stilte retraite als een daad van dienstbaarheid aan allen en alles. Wanneer jij dit doet, en dit zul jijzelf ontdekken, dan is dit de diepe vreugde die het zich richten in Nâm voortbreng

 

Door Yoginâm Frédéric Antonious

14-01-2018

Krachtplek, Weris, Belgische Ardennen, dolmen, stervensbegeleiding, cursus loslaten, overgang

Wanneer je sterft

~geschreven door Yoginâm Frédéric Antonious – vertaald uit het Engels~

Hart staat op het kruispunt van horizontale ervaring en verticaal bewustzijn. Daar is waar het allemaal gebeurt. Hart is de jij die jij bent.

Dit Hart wordt ofwel volledig in beslag genomen door de ervaring op het horizontaal niveau in de dimensies van Body (lichaam), Mind (verstand), Soul (gevoel) en Spirit (geest), of het houdt ervaring met bewustzijn in evenwicht.

Zonder bewustzijn van de sferen is ervaring dor, droog en leeg. Kijk hoe de meeste mensen in de wereld koortsachtig op zoek zijn naar bevrediging in bezigheden en vermaak om deze leegte te verbergen. Zij kunnen de leegte op deze manier nooit vullen, zij kunnen hem hoogstens verbergen.

En dan… Op een dag zal de dag des oordeels er zijn. Die gaat voor iedereen komen, of jij er nu in gelooft of niet. Op een gegeven moment zal jij sterven en dan zal alle schijn wegvallen en word jij geconfronteerd met wat jij bent: jij zal in Hart staan.

Ik zou jou niet adviseren een strenge vorstelijke rechter te verwachten, zittend op een troon. Dit is de beeldspraak van voorgaande eeuwen. Toch vallen de dimensies van ervaren uit elkaar wanneer je sterft, en alleen de tijdloze dimensie van Soul blijft over en de wijze waarop deze haar basis heeft kunnen vinden in de sferen.

Het vinden van zo zo’n basis is niet een inspannende activiteit die afhankelijk is van een inherente of verworven eigenschap. Het is de wezenlijke aard van wat jij bent als een deel van het leven; het is gebaseerd op een erkenning, op een acceptatie en een onderwerping. Alles wat nodig is, is dat jij ophoudt het feit te ontkennen dat jouw leven een uitdrukking is van de Essentie door middel van de sferen en dat jij deze erkenning ondersteunt door een wijze van handelen, denken, voelen en verlangen die in overeenstemming is met deze erkenning.

Op het uur van de dood oordeel jij over jouzelf, simpelweg door te zijn wat jij bent. Verwacht niet iets dramatisch als een rampscene in een Hollywood film. Jij blijft wat jij bent geweest en dat bepaalt wat er zich gaat ontwikkelen.

Ik zie het graag als een innerlijke tuin. Veel mensen herkennen deze innerlijke tuin als de innerlijke wereld die vorm krijgt door hun gevoelens maar dit is niet de tuin die ik bedoel.

Ik bedoel de geheime of heilige tuin binnen de innerlijke tuin. De omsloten tuin, waarvan de planten gevoed worden met de uitwerking van de innerlijke gevoelens en de innerlijke gedachten. Gevoelens hebben een uitwerking volgens hun werkelijke en veelal verborgen aard. Jij zou je bijvoorbeeld prima kunnen voelen maar jouw vreugde zou ten koste van anderen bereikt kunnen zijn. Het effect in de geheime tuin zal dan heel anders zijn dan dat in de innerlijke tuin.

Bij de dood wordt de deur naar jouw geheime tuin geopend en jij zal jouw levensstaat na de dood doorbrengen tussen de ‘planten’ die jij daar gedurende jouw leven hebt geplant.

Er is geen reden om in angst en kwelling voor een laatste oordeel te leven, maar jij moet je realiseren dat jij het in jouw eigen hand hebt. Als jij er oprecht het beste van probeert te maken, zelfs als jij af en toe faalt, is dat genoeg. Het leven probeert niet het onnodig moeilijk voor jou te maken. Dat is waarom Compassie en Vergeving zulke cruciale elementen zijn in alle spirituele tradities.

Neem jouw positie in in Hart en realiseer je voortdurend dat jij op een kruispunt bent. Horizontaal is er de ervaring van de Sphere of Witnessing (sfeer van getuigenis), waarin jij een voortdurende ervaring bent die gevormd wordt door de dimensies van Body, Mind, Soul en Spirit. Op dit horizontale niveau zou jij met deze dimensies zo moeten omgaan dat er harmonie is.

Het gepaste omgaan met de Sphere of Witnessing bepaalt op welke wijze de verticale sferen; die van Creative Imagination (scheppende verbeelding), Sovereignty (soevereiniteit) en Guidance (leiding) kunnen doorschijnen en hun volledige uitdrukking kunnen vinden in Hart. Wanneer dat gebeurt zal Hart Abbah zijn, wat vanuit het menselijke perspectief het Wel-Zijn is van het Volledige Menselijke Wezen.

Als Hart gedurende het leven Abbah is, verandert er niets met de dood, omdat Hart hetgeen is wat jij bent. Dit is de diepere betekenis achter het beroemde Sufi gezegde:

“Als jij sterft voordat jij sterft, zal jij niet sterven wanneer jij sterft”

10 December 2014