Stilte retraite in Asharum Amonines België

LivingNâm

~ Een tekst door Yoginâm  ~

LivingNâm is het streven om te leven in Attunement naar Nâm

Nâm is het onkenbare geheel, een-ness, multi-ness, allesomvattend-ness, voordat het wordt omgezet in, of opgevat als: een god, een pantheon van goden, een openbaring, een ideologie, een wet, een concept of een ideaal.

Nâm is wat alle filosofieën, religies, spirituele en seculiere tradities zijn afgeleid van, voordat het wordt onderworpen aan menselijke speculaties en oordelen over goed en slecht; gunstig en schadelijk.

Nâm is het multiversieve geheel waarin alles en iedereen, goed geïnformeerd en onkenbaar, even goed deelt. Het is de essentie van zijn en van niet-zijn. Het is binnen het leven van de atomen van de cellen van je lichaam. Het is de 'substantie' van gedachten en emoties. Nâm drijft je; beweegt u: in de stroom van materie; in de stroom van gedachten; in de stroom van emoties en die van verlangens overtuigingen en idealen.

Alle culturen, spirituele en religieuze tradities zijn even Nâm, hoewel sommige meer vervuild zijn dan anderen. Vervuiling leidt de loop van het leven, en van het leven, weg van de aard van Nâm en genereert op individueel en op sociaal niveau Dis-gemak, in plaats van Welzijn.

De LivingNâm is nuttig bij het verwijderen van de vervuiling en bij het zuiveren van de Attunement, door middel van het genereren van attitudes en gedrag dat de aard van Nâm bevestigen.

Leven dat de aard van Nâm bevestigt, impliceert een passend bewustzijn over de relatie tussen het 'Gevoel van I' en het 'Gevoel van de Wereld'. Het gaat om het erkennen van de taak van het menselijk leven. Het gaat om een aanpassing van het gevoel van identificatie van de emotie gecontroleerde Ziel naar het bewustzijn-bepaalde Hart. Het opent een actief beheer van de ervaring die het mogelijk maakt een transcendentaal Bewustzijn te ontstaan, te ontwikkelen en uiteindelijk te bloeien in het Welzijn van onvoorwaardelijk geluk, vreugde en liefde.

In het bewustzijn van Nâm is het leven tussen geboorte en dood een fase binnen een geheel. Vandaag ben je wat je gisteren was en na de dood word je wat je was in het leven. Dit is de sleutel van de LivingNâm

Individueel Welzijn leidt tot sociaal Welzijn. Het streven naar optimale individuele afstemming in Nâm weerspiegelt in het geheel

De vier stappen van de LivingNâm

1: De bevestiging
Nâm is voorbij concepten. De enige manier om zich tot Nâm te verhouden is door middel van een onvoorwaardelijke Bevestiging: een 'Ja' voorbij het 'ja en nee'. Er is noch een 'iets' dat wordt bevestigd, noch een idee dat wordt bevestigd. De Bevestiging is de beweging waardoor individuele meningen worden overstegen en onvoorwaardelijke vrede wordt bereikt in wat is en blijft onkenbaar.

2: Abbah
Abbah is het streven om Nâm, in de aandacht, naar het middelpunt van het leven te brengen. In Abbah wordt Nâm vertaald in het menselijke rijk van het leven. Het is opgevat als een Geliefde die zowel oneindig intiem als oneindig breed is. Deze Geliefde is het ultieme Ideaal en de richting van het leven. Het is de wederkerigheid van Minnaar en Geliefde die verrijkt en vervult.

3: Asha
Asha is het streven om geleidelijk alle verschijningen en omstandigheden van het dagelijks leven te zien als het uitdrukken van Abbah. Asha wordt een besef in de mate dat Abbah meer levend wordt als een oriëntatie die wordt bepaald door de band van Lover and Beloved. Deze geleidelijke realisatie transformeert attitudes en gedrag zodanig dat zij, uit bronnen van vervuiling, een motor worden voor realisatie en vervulling. De realisatie van Asha wordt versterkt door de houding van liefdevolle vriendelijkheid, dankbaarheid, dienstbaarheid en respect.

4: Afstemming
Attunement drukt de transcendentale aard van het leven als Nâm uit. Met de juiste Attitudes and Behaviour in de realisatie van Asha, realiseer je je gaandeweg dat je de schepper van je leven bent en door jouw deelname aan Nâm, van alles wat dat is. De LivingNâm maakt u vertrouwd met de regelmaat van de algehele en supra-materiële resonantie. Alle activiteiten, gedachten, emoties, verlangens, overtuigingen en meningen resoneren op een gebied waarin ze reflecteren en worden teruggekaatst. Attunement sluit de cirkel van Nâm, waarmee het individuele menselijke leven deelt in de kosmische dans van Abbah. Het is door Attunement dat de Taak van het Menselijk Leven wordt uitgevoerd.

20 oktober 2018