Working retreat

Actieve Devotie

Elke spirituele traditie of spirituele manier van leven heeft iets dat we Actieve Toewijding noemen. Dit komt natuurlijk door de waarde ervan.

Nâm, Dao, Karma, Dharma, Sharia en de ‘Wil van God’ wijzen allemaal op houdingen en gedrag die onwetendheid optimaal transformeren in de Wijsheid van Afstemming. Een dergelijke transformatie wordt meestal bereikt met het instrument van actieve toewijding.

Dit is geen toewijding in de vorm van aanbidding, maar eerder een toewijding van betrokkenheid en concentratie. Het is een devotie van Herinneren.

Het is een krachtige manier van transformatie, het helpt ons om onszelf te openen, je kunt er zoveel van leren omdat je meer over jezelf en je gebruikelijke programma’s leert. Door actieve toewijding verfijn je jezelf, verfijn je je houding, verfijn je je gedrag en omdat je je energie richt op het geven aan het geheel creëer je iets heel anders dan wanneer je je energie richt op het willen en krijgen van iets voor jezelf. Actieve toewijding richt al je aandacht op dienen en geven en omdat deze houding Bliss creëert en je opent voor de Grace van het leven, is het ook een manier van healing.

Daarom moedigen wij mensen graag aan om deel te nemen aan de algemene werkzaamheden in en om het huis als vorm van Actieve Devotie. Dit kan tijdens een regulier bezoek, u neemt dan in eigen tempo een aantal taken op u, tenminste een uurtje of twee per dag en natuurlijk mag dat ook meer zijn.

Wilt u als vrijwilliger een aantal maanden komen meewerken of deel worden van een pool om op maandelijkse basis mee te helpen, dan is dit in de vorm van actieve devotie gedurende de dag.

Ook tijdens sommige events zoals de reflectieweek is er vaak dagelijks een blokje ingebouwd in het programma met actieve devotie.

Waarom is het zo zinvol om mee te werken? 

De Asharum is een retraite centrum en retraite is geen doel op zich, het is een instrument voor transformatie en om te werken aan uw innerlijke houding en het daaruit voortvloeiende gedrag dat weer voortkomt uit gewoonteprogramma’s.

Het transformeren van belemmerende gewoonteprogramma’s naar ondersteunende programma’s is waar alles om draait en meewerken binnen een specifiek kader is hier uiterst geschikt voor.

Het meewerken is dus juist om aan uzelf te werken. Daarmee kunnen de meditaties ondersteunend zijn om dat wat u in het werken tegenkomt een plek te geven.

Afstemming

Wij proberen in de Asharum in afstemming te leven. Daarmee bedoelen we dat we steeds beseffen dat wij deel zijn van een groter onkenbaar geheel.

Dit houdt in dat alles wat wij tegenkomen in het werken en in het contact met anderen deel is van ons, het verschijnt immers in onze wereld.

Juist het werken, waarin u uw eigen meningen en overtuigingen tegenkomt, is dan een constante oefening om afstemming te vinden en daarin te blijven. Wat is belangrijker, mijn mening uiten of mijn afstemming? Het is een kunst om niet in een uitwisseling van meningen met een ander terecht te komen, maar te reflecteren over waarom dit in uw wereld verschijnt en daarmee in acceptatie te komen.

Het continue toetsen van uw houding aan het grotere geheel doet u door te Luisteren naar wat dit geheel van u vraagt. Het uitgangspunt hierbij is altijd de bereidheid om u aan te passen aan het geheel in plaats van de verwachting dat het geheel zich aanpast aan u. De manifestatie hiervan is altijd in het dagelijkse. Dit zal tijdens het werken, waarbij ook ruimte is voor gesprek over dit soort dingen, gradueel steeds duidelijker zichtbaar worden.

Huis van transformatie

Doordat bij ons afstemming centraal staat kunnen wij onze eigen belangen en visies ondergeschikt maken aan een hoger doel. En ook dit zorgt ervoor dat u in de spiegel kijkt van uw eigen overtuigingen en die zelf gaat zien.

Met deze afstemming is het gemakkelijker om te doen wat u moet doen in plaats van uw eigen voorkeuren of afkeer te volgen. Dit schept vrijheid ‘krijgen wat ik wil’ transformeert in ‘willen wat ik krijg’.

Alleen tijdens de zoektocht naar de juiste afstemming is het mogelijk de belemmerende programma’s te onderscheiden want het zijn precies deze programma’s die het vinden van de afstemming in de weg zitten en dus getransformeerd moeten worden.

Via het vinden van de afstemming middels de weg van transformatie ontwikkelt u een houding van actieve dienstbaarheid. Dit maakt de Asharum tot een huis van transformatie.

Aandacht

Ongeacht het soort werk dat wij doen, wij doen het met volle aandacht. Het maakt niet uit of dit het bereiden van een maaltijd is, het schoonmaken van de keuken, de gastenkamers of de badkamers of dat het gaat om het werken in de tuin. Het is de aandacht waarmee het werk gedaan wordt die voor de gasten voelbaar is als kwaliteit.

Wat u aandacht geeft groeit, wordt ook wel gezegd. Dat roept ook de vraag op, waar wilt u uw aandacht aan geven?

Alles waar u voor kiest heeft een bepaalde resonantie. Die resonantie bepaalt wat u creëert en komt als uw creatie bij u terug. Wij noemen dit ‘resonantie-ethiek’. Wanneer u ervoor kiest om gezellig te kletsen over koetjes en kalfjes heeft dat een andere resonantie dan wanneer u bijvoorbeeld een serieuze poging onderneemt om meer van uzelf te begrijpen.

De resonantie-ethiek vraagt u om verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen leven en alles wat u daarin creëert.

Werkretraite

U kunt het meewerken tijdens een regulier verblijf of een vrijwilligersverblijf zien als een werkretraite, waarmee u via de afstemming en transformatie een groter geheel dient. Hiermee cultiveert u in uzelf een innerlijke open houding die altijd uitstraalt “Wat kan ik voor u doen?”.

Op dit moment, omdat we een team van vrouwen zijn en omdat spiritualiteit anders wordt ervaren en een andere benadering heeft voor mannen en voor vrouwen, zijn langere vrijwilligersperiodes alleen mogelijk voor vrouwen. Mannen die langer als vrijwilliger wil werken, zijn van harte welkom in ons retraitecentrum in Andalusië – Spanje, waar een gemengde groep bewoners aanwezig is.