De Methodiek van de Nâm Retraite

~geschreven door Yoginâm  – vertaald uit het Engels~

Het naleven van regelmatige periodes van stilte kan erg heilzaam zijn. De moderne levensstijl met zijn stroom van prikkels laat vaak weinig ruimte om te ontspannen. En toch is een dergelijke ontspanning erg belangrijk voor het systeem. Zonder dat, blijft het ordenen en verteren van zowel de bewuste als onbewuste prikkels onvolledig achter. Dit kan leiden tot stress, angst, burn-out, verlies van gevoel, depressie en tal van andere problemen.

Nam Retraites zijn een oplossing. Echter, een plotselinge stilte van een aantal dagen kan ook erg stressvol zijn, vooral als jij niet gewend bent om ‘niets te doen’. Meditatie is gewoon een ander woord voor niets doen. Omdat niets doen moeilijk kan zijn, hebben mensen de neiging om deze ruimte te vullen met allerlei ‘oefeningen’, waarin de heilzame aspecten van de meditatie verloren kunnen gaan.

Het is normaal dat, als jij gaat zitten en jouw ogen dicht doet voor meditatie, het denken het overneemt. Het kan op hol slaan met allerlei ideeën en projecten. Zodoende is er geen meditatie, is er geen ontspanning en in plaats van rustig te worden, zal jij moe en gestrest kunnen worden. Jouw leefomgeving maakt een verschil of jij makkelijk een staat van meditatie kunt bereiken of niet. Alleen al omdat de meeste mensen tegenwoordig in een omgeving leven die zwaar beladen is met prikkels, biedt een periode van stilte een verlichting. Om deze reden is de Nam Retraite ontwikkeld. Zo een retraite duurt vijf tot tien dagen.

Het Kader van de Nâm Retraite

Zekerheid:

Een wereldbeeld dat geworteld is in zekerheid is de kiem van Wel-Zijn. Werkelijke zekerheid, wat niet verward moet worden met de surrogaat zekerheden van rationeel denken en emotie, verrijken niet alleen jouw individuele leven, maar door middel van zijn resonantie, beïnvloedt het het menselijke leven als geheel. Op deze manier kan individuele zekerheid bijdragen aan een betere wereld.

De zekerheid die rationaliteit en emotie overstijgt wordt Nâm genoemd. Alle spirituele tradities in de wereld vinden hun oorsprong in de zoektocht naar Nâm. Zij mogen misschien in methode, beeldspraak en taal verschillen, maar hun doelstelling is dezelfde: De transcendentie van de mens vanuit de beperkte staat richting de Nâm van jouw Ware Natuur. Dit vereist een kennis van zichzelf die overwegingen van rationele en emotionele analyse overstijgt.

De Drievoudige A:

In de Yoga van Nâm zijn de Drie A’s een instrument om een wereldbeeld en een gedragswijze te bewerkstelligen, die kan bijdragen aan een betere wereld.

1. Abbah: de onkenbare Essentie van het Al
2. Asha: het aangezicht van Abbah, het natuurlijke verloop van het leven
3. Attunement (Afstemming): de afstemming op de resonantie van Abbah in Asha.

Deze drie beginselen zijn onderling verbonden. Asha is de zichtbaarheid van Abbah. Hoewel Abbah uiteindelijk onkenbaar is, wordt het voor ons herkenbaar in Asha. Attunement is de manier om met Asha om te gaan op zo een wijze dat gedrag en houdingen zich schikken aan de ultieme Abbah. Abbah, Asha en Attunement zijn gelijktijdig. Jij kan niet over Abbah spreken zonder Attunement. Derhalve moeten wij onze houdingen en gedrag afmeten, wat Attunement betekent, aan Asha en Abbah.

De Yoga van Nâm wordt toegelicht in het Nâm Manifest:
De Yoga van Nâm is het hoogtepunt van de aloude traditie waarin de realisatie van Abbah, Asha en Attunement, leidt tot een manier van leven die Wel-Zijn genereert voor het individu en voor de leefomgeving als geheel.
In de Zekerheid dat Abbah Eén is en Asha de onderlinge verbondenheid laat zien, waarin individuele activiteiten, gedachten, gevoelens, overtuigingen, verlangens en meningen, door middel van hun resonantie invloed hebben op het geheel van de onderling verbonden Eenheid, hebben wij ervoor gekozen om volgens dit manifest te leven, met het oog op verbetering van het leven op deze planeet, waarvan wij als mensen volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit zijn.

De Instrumenten van Nâm Retraite:

In de sfeer die voortgebracht wordt door middel van de instrumenten, worden de gevestigde gewoonte programma’s opgeschud zodat er een nieuw evenwicht tot stand gebracht kan worden. Dit maakt een Nâm Retraite bijzonder en heel anders dan andere retraites.

Dynamische Meditatie
Meditatie is niet alleen een kwestie van op de grond gaan zitten met gekruiste benen. Meditatie is een gemoedstoestand die in een zittende houding kan worden gehandhaafd, maar ook tijdens het lopen of liggen. Tijdens een Nâm Retraite zijn er dagelijks vijf periodes waarin er gezamenlijk in meditatie gezeten wordt. De periodes zijn relatief kort en duren tussen de 30 en 45 minuten. Zulke relatief korte periodes van zittende meditatie hebben de voorkeur, omdat voor velen lange periodes van zittende meditatie stressvol kan zijn. De Dynamische Meditatie houdt in dat jij de staat van meditatie gedurende de rest van de dag meedraagt, terwijl jij loopt, zit of ligt. Op deze manier kan de gehele periode van de retraite een continue meditatie worden, met verschillende intensiteiten.

Breath
De Breath is een tweevoudige klank. De tweevoudige klank wordt gesynchroniseerd met het in- en uitademen. De Breath is een eeuwenoud psychologisch instrument dat gebruikt wordt in verschillende spirituele tradities. Het doel ervan is om een zich op één punt gerichte aandacht te bereiken. Het is normaal voor het denken om af te dwalen zodra het aan zichzelf wordt overgelaten. Jij kunt niet ‘stoppen met denken’. Het enige wat jij kan doen is de continue monoloog van gedachten vervangen door iets anders.
Er zijn diverse mantras die hetzelfde effect hebben door de gedachten te dwingen zich te concentreren op de inhoud van de zin die wordt herhaald. De Breath is anders. Zich concentreren op de betekenis van een mantra is nog steeds een gedachte activiteit. In de Breath heeft de klank geen betekenis in de rationele zin; zijn waarde is trans-rationeel en het nodigt een staat van een zich op één punt gerichte aandacht uit, die bevorderlijk is voor een spiritueel ontvouwen en openheid die in overeenstemming is met de transcendentale aard van het leven.

De Breath is een belangrijk instrument in een Nâm Retraite. Om de Breath zijn psychologisch effect te laten hebben, behoort het op een bepaalde manier ontvangen te worden en dient het zodanig beschermd te worden dat het niet gedeeld wordt met anderen. Dat zou de benodigde intimiteit verstoren die essentieel is voor het heilzame effect ervan.
Eenmaal de Breath ontvangen te hebben, is zijn bruikbaarheid natuurlijk niet beperkt tot de duur van de retraite. Het verwordt voor velen een waardevolle levenslange vriend en een steun in tijden van bezorgdheid en stress.

Zij die nog niet de mogelijkheid gehad hebben om de Breath  te ontvangen, zullen aanwijzingen krijgen die als vervanging gebruikt kunnen worden.

Asha Meditatie
Asha meditatie is behulpzaam om snel de verschuiving te maken tussen de staat van aandacht die benodigd is voor het dagelijkse leven en de staat van meditatie. Asha meditatie is vooral bruikbaar als de tijd die jij hebt voor meditatie beperkt is.
Het effect dat ritme heeft op de hersenen is welbekend en breeduit beschreven. In Asha meditatie wordt dit effect van ritme gebruikt om de gedachten in een andere resonantie te brengen. In de praktijk betekent het dat de tijd gereserveerd voor meditatie verdeeld is in twee delen. Gedurende het eerste deel wordt een regelmatig ritme gehandhaafd, gewoonlijk met een ratel, als voorbereiding voor de staat van stilte in eigenlijke meditatie. Asha meditatie is zeer effectief gebleken en bijzonder nuttig voor mensen die een druk leven leiden.

The Jewel
The Jewel is een instrument dat rechtstreeks gekoppeld is aan het besef van de transcendentale aard van leven. Dynamische meditatie, Breath en Asha meditatie zijn voornamelijk psychologische instrumenten, The Jewel introduceert een spiritueel aspect in de Nâm Retraite, die ook een psychologie is, maar van een ander niveau.

Al het leven is transcendentaal in de zin dat wij hoofdzakelijk spirituele wezens zijn met een materiële expressie in het menselijk lichaam en de menselijke wereld van perceptie. Het negeren van onze transcendentale aard is hetzelfde als het negeren van de essentie van ons leven. Dergelijke onwetendheid heeft een gevolg en de toestand van de moderne wereld met haar stress en angst is een symptoom van deze onwetendheid. Het besef van jouw transcendentale aard is een noodzakelijkheid voor het bereiken van harmonie, innerlijke rust en wel-zijn. Zolang jij dit negeert, ben jij vatbaar voor verwarring door nadelige koersen te volgen. Dit is niet de plek om in volledigheid de transcendentale aard van het leven te beschrijven, het volstaat echter om aan te geven dat wij voornamelijk delen in een onkenbare alles omvattende eenheid die voorbij gaat aan elke rationele overweging. Wij kunnen het niet weten omdat wij er deel van uitmaken en ons weten zelf is een van de oneindige uitdrukkingen ervan.

Datgene wat onkenbaar is, is desondanks heel reëel en intiem. Wij zijn er deel van en kunnen er daarom geen relatie mee hebben. Wij kunnen er niet mee communiceren; alles wat wij kunnen doen is onszelf openen voor de realisatie ervan. Met het oog om ons te openen voor onze wezenlijke essentie en als behendig middel, wordt deze onkenbare over-al-heid aangegeven door het geluid ‘Abbah’. Dit geluid is niet gedefinieerd. Er zijn talen waar het geluid ‘Abbah’ refereert aan een betekenis, maar dit is incidenteel en niet relevant voor de wijze waarop het hier gebruikt wordt.
Er zijn twee psychologische toestanden die bijdragen aan de geleidelijke realisatie van Abbah. De eerste is de staat die wordt aangeduid als Sovereignity (Soevereiniteit). Dit is de staat die de tot gids dienende houding van Awe and Wonder (Ontzag en Verwondering) uitdrukt. De volgende staat wordt aangeduid als Guidance (Begeleiding). Dit wordt uitgedrukt als loslaten, spirituele armoede en de openheid van het niet-weten. Na deze staten en daarbuiten, als in concentrische cirkels, is er Abbah, die geen omlijning meer kent.

The Jewel drukt de wezenlijke aard van de spirituele ontvouwing uit. Hoewel velen de neiging hebben om van binnen te zoeken naar hun spirituele aard, geeft de transcendentale aard van het leven aan dat in plaats van naar binnen, de beweging van aandacht naar buiten moet worden gericht.
Uiteindelijk zou dit kunnen leiden tot het besef van het permanente karakter van de oneindige alomvattendheid van onze aard, waarbij de dagelijkse ‘ik’-zorgen veel van hun relevantie verliezen. Het herhalen van The Jewel brengt een gedachte programma teweeg waarmee jij deze richting geleidelijk kunt vinden. Rationeel kan dit moeilijk te bevatten zijn. The Jewel is een instrument dat kan leiden tot de ontdekking dat jij andere manieren van weten bezit, manieren die reëler zijn, verhelderend en zeker, omdat zij geworteld zijn in datgene wat de onveranderlijkheid van ons wezen is.

Recitatie
De recitatie van bepaalde teksten is een aloude en bewezen methode voor het ontvouwen van een richting. Het spirituele streven is een psychologisch proces dat niet rationeel is en wat het ontsluiten van jouw supra-rationele vermogens van realisatie omvat.

Het begrijpen van een theorie kan in het begin behulpzaam zijn voor realisatie, maar uiteindelijk is het alleen in het leven dat een realisatie daadwerkelijk wordt verwezenlijkt. De inspanning van begrijpen stopt een stroom teneinde er over na te denken. Tijdens het reciteren daarentegen, is er geen ruimte om na te denken over wat jij aan het lezen bent, jij moet meegaan met de stroom. Dit is zeer gunstig gebleken voor een supra-rationele realisatie, waarbij andere instrumenten dan het rationele denken betrokken zijn.
Tijdens een Nâm Stilte Retraite wordt het boek ‘Oh Abbah: songs for Lovers’ gebruikt voor recitatie. Het boek zelf is als een recitatie geschreven, wat betekent dat het tevoorschijn is gekomen als een onafgebroken stroom bij een weekend van retraite. De verschillende chants (liederen) zijn als vensters die gericht zijn op dezelfde onkenbare Abbah, die even zo uitgestrekt als even zo dichtbij is.

Recitatie leidt jou door een groot aantal verschillende staten die alle hun oplossing vinden in de voortdurende herhaling van ‘Oh Abbah’. Dit heeft een diepgaand en blijvend effect. Recitatie opent paden in de hersenen die zeer belangrijk kunnen worden, ook in dagelijkse situaties.

Attunements
De Attunements zijn een instrument die elke van de dagelijkse perioden van meditatie in een
bepaald kader plaatsen. Dit instrument is altijd gebruikt door monastieke gemeenschappen van verschillende spirituele tradities. De Attunements van de Nâm Retraite combineren het effect van de Asha Meditatie met die van de Recitatie. De Attunements geven een vorm aan elk gedeelte van de dagen van de Nâm Retraite.

Stilte
Het meest voor de hand liggende instrument van de Nâm Retraite is de stilte. Om effectief te zijn zou de stilte totaal moeten zijn. Dit betekent dat jij je niet alleen onthoudt van spreken, maar van elke vorm van communicatie, zelfs met de ogen, met de andere deelnemers. Naast het boek ‘Oh Abbah’ wordt het sterk aangeraden om geen telefoons, tablets, computers te gebruiken of boeken te lezen gedurende de periode van de Nâm Retraite omdat de afleiding die zij bezorgen het heilzame psychologische effect van de Nâm Retraite zullen verstoren.

HarpMood
Tijdens een Nâm Retreat, waarbij Yoginâm aanwezig is gedurende de ochtend meditatie en de vijf uur meditatie, is er een zogenoemde HarpMood. Een HarpMood is als een Satsang door Geluid. Een HarpMood is een vorm van communicatie voorbij woorden waarin Yoginâm met de deelnemers communiceert op een supra-rationeel niveau. Dit heeft het effect dat veel van de blokkades die jij kan ervaren tijdens de retraite opgelost worden. Het effect van de HarpMood wordt in hoge mate bepaald door de specifieke behoefte die jij op dat moment hebt. HarpMoods zijn een uniek en zeer waardevol element. Tijdens Nâm Retraites waarbij Yoginâm niet aanwezig is zal het voordeel van de HarpMood verkregen worden door een opname.

Nâm Manifest

  1. Ik zal er onophoudelijk naar streven compassie op te nemen voor alles en iedereen in mijn wereld van perceptie.
  2. Ik zal me onthouden van het opzettelijk toebrengen van lijden, pijn en schade aan iemand of iets in mijn wereld van perceptie.
  3. Ik zal praktische wijsheid toepassen, die resulteert uit de realisatie van de transcendentale aard van het leven, op alledaagse situaties.
  4. Ik zal een houding van liefdevolle vriendelijkheid en respect voor alle mensen, dieren en voor de omgeving als geheel aanmoedigen.
  5. Ik zal schoonheid en vreugde cultiveren als de fundamentele houding in alledaagse situaties.
  6. Ik zal alle religies en culturen gelijkelijk respecteren, wederzijds begrip aansporend in een multiculturele mondiale samenleving, gebaseerd op samenwerking en onderlinge afhankelijkheid van belangen.
  7. Ik zal er onophoudelijk naar streven om een ecologisch duurzame manier van leven en van productie van energie en goederen te bereiken uit respect voor de planeet in wiens essentie ik deel.